Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ trường THPT Hà Huy Tập năm học 2017 - 2018