V/v cho chủ trương kế hoạch vận động tài trợ trường THPT Hà Huy Tập