Công văn số 784/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/4/2022 về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT và THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2022-2023