Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức chuyên đề “Chung tay đẩy lùi HIV/AIDS"