Kế hoạch làm việc tuần 26 <Từ ngày 28/2/2022 đến ngày 5/2/2022>

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TUẦN 26

Từ ngày 28/2/2022 đến ngày 5/2/2022

Trực giám hiệu: Cô Phạm Thị Phương

( Thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 )

( Học TKB mới, có thay đổi lịch học thứ 2 )

 

1. Tăng cường quản lý nền nếp: Chấm điểm viết vẻ bậy trên bàn ghế của các lớp; Học sinh không được sử dụng điện thoại trong giờ học khi giáo viên bộ môn không cho phép ( Trừ 2 điểm/học sinh vào sổ đầu bài nếu vi phạm về sử dụng điện thoại ); 

2. GVCN: Vận động tài trợ; Quán triệt nền nếp của lớp: Bỏ học, viết vẻ bậy, sử dụng điện thoại sai quy định; Đăng ký thi thử TN THPT do Sở tổ chức

3. Đoàn thể: Triển khai kế hoạt hoạt động hướng tới ngày 8/3 và 26/3; 

4. Chuyên môn: Phối hợp với Ban Thanh tra thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện giáo viên; học thực hành QP-AN khối 11.

5. CSVC: Tiến thành triển khai cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà vệ sinh học sinh; Thanh lý tài sản hư hỏng

6. Làm Kiểm định chất lượng giáo dục và xây trường đạt chuẩn

 

Thứ

( Ngày )

Nội dung công việc

Phân công nhiệm vụ

Thứ 2

  ( 28/2)

Sáng:- Dạy học trực tiếp theo TKB ( 10, 11,12 )

Chiều: - Họp cơ quan

- Học trung cấp nghề

- GV, HS 3 khối

- Toàn cơ quan

- HS đăng ký

Thứ 3

  ( 01/3 )

Sáng:- Dạy học trực tiếp theo TKB ( 11,12 )

- Bồi dưỡng HSG tỉnh

Chiều: - Khối 10 dạy học trực tiếp

- Bồi dưỡng HSG tỉnh

- Học trung cấp nghề

- Học thực hành QP-AN khối 11 ( Thứ 3- Thứ 7 )

- GV, HS khối 11, 12

 

- GV, HS khối 10

Thứ 4

  ( 02/3 )

Sáng:- Dạy học trực tiếp theo TKB ( 11,12 )

Chiều: - Khối 10 dạy học trực tiếp

- GV, HS

Thứ 5

  ( 03/3 )

Sáng - Dạy học trực tiếp theo TKB ( 11,12 )

- Bồi dưỡng HSG tỉnh

- Làm kiểm định chất lượng giáo dục

Chiều: - Khối 10 dạy học trực tiếp

- Bồi dưỡng HSG tỉnh

- GV, HS

 

- Cô Phương, Thầy Thành

Thứ 6

  ( 04/3 )

Sáng:- Dạy học trực tiếp theo TKB ( 11,12 )

- Làm kiểm định chất lượng giáo dục

Chiều: - Khối 10 dạy học trực tiếp

- GV, HS

- Cô Phương, Thầy Thành

- GV, HS

Thứ 7

  ( 05/3 )

Sáng:- Dạy học trực tiếp theo TKB ( 11,12 )

- Hội ý liên tịch

Chiều: - Khối 10 dạy học trực tiếp

- GV, HS

- Liên tịch

- GV, HS

CN

( 06/3 )

  

 

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                   Nguyễn Tiến Thạch

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 147
Hôm qua : 338
Tháng 12 : 2.607
Năm 2022 : 298.750