Kế hoạch triển khai hồ sơ THPT Quốc gia 2018

Kế hoạch triển khai hồ sơ THPT Quốc gia 2018

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-TrTHPT

Cẩm Xuyên, ngày    tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai làm hồ sơ thi THPT Quốc gia 2018

 

 

  1. Căn cứ pháp lý

Quy chế thi THPT Quốc gia 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 02 năm 2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Công văn số 991/BGDĐT-QLCL ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018;

  1. Phân công nhiệm vụ
  2. Thành viên bộ phận phục vụ công tác thi THPT Quốc gia 2018

- Ông Nguyễn Tiến Thạch                    - Hiệu trưởng        - Chỉ đạo chung

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà           - Văn thư              - Thu hồ sơ của thí sinh

- Ông Nguyễn Anh Thi              - TTCM                - Nhập dữ liệu.

- Ông Phan Công Thành            - Giáo viên            - Nhập dữ liệu và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

III. Kế hoạch thực hiện

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1.      

Theo lịch của Sở

Tập huấn thi THPT Quốc gia

Theo Quyết định điều động

2.      

01/4/2018

Xây dựng kế hoạch thực hiện

Hiệu trưởng

3.      

02/4/2018

Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm thu, kiểm tra hồ sơ thí sinh

Đ.c Hà văn thư

4.      

Chiều 03/4/2018

Hướng dẫn học sinh lớp 12 viết hồ sơ và giải đáp các thắc mắc.

Đ.c Thành, Đ.c Thi

5.      

Từ 01-20/4/2018

Thu hồ sơ của học sinh lớp 12 và thí sinh tự do

Đ.c Hà văn thư

6.      

Từ 01-24/4/2018

Tiến hành nhập hồ sơ vào phần mềm quản lý thi

Đ.c Thành; Đ.c Thi

7.      

Từ 20 - 24 4/2018

GVCN lớp 12 kiểm tra chéo thông tin dự thi, hồ sơ của học sinh lớp 12

GVCN 12; Đ.c Hà, Đ.c Thành

8.      

Trước 25/4/2018

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Đ.c Thành; GVCN 12

9.      

Trước 05/5/2018

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Đ.c Thành; Đ.c Hà

10.           

Chậm nhất ngày 25/5/2018

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Đ.c Thành; GVCN 12

11.           

Trước ngày 03/6/2018

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Hiệu trưởng

12.           

Trước ngày 07/6/2018

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Đ.c Thành; Đ.c Hà; GVCN12

13.           

Chậm nhất ngày 20/7/2018

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Đ.c Thành; Đ.c Hà

14.           

Chậm nhất ngày 20/7/2018

Trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Đ.c Hà

15.           

Chậm nhất ngày 20/7/2018

Phát giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Đ.c Hà

16.           

Từ ngày  11/7 đến hết ngày 20/7/2018

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Đ.c Hà; Đ.c Thành

17.           

Sau khi có kết quả

Công bố kết quả phúc khảo và kết quả thi chính thức

Đ.c Thành

18.           

Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Đ.c Thành hướng dẫn, Thí sinh

19.           

Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Đ.c Thành, Thí sinh

20.           

Trước 17 giờ 00 ngày 31/7

Hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Đ.c Thành

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thi THPT Quốc gia năm 2018, đề nghị các bộ phận liên quan theo dõi, thực hiện. Trong quá trình triển khai có những thắc mắc gì trực tiếp báo cáo Hiệu trưởng để có giải pháp phù hợp./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- GVCN 12;

- Thông báo bảng, Website;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Tiến Thạch

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 81
Tháng 06 : 1.765
Năm 2019 : 31.784