Quy trình chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ


1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn thì yêu cầu bổ sung theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho cá nhân.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xử lý.

- Bước 4: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào hồ sơ và đối chiếu với sổ gốc, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu chỉnh sửa, thảo Quyết định chỉnh sửa và trình Giám đốc Sở ký.

Sau khi được Giám đốc duyệt, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc và đóng dấu xác nhận với nội dung: “Đã được chỉnh sửa theo Quyết định số....ngày...tháng...năm...” vào góc phía trên bên trái của bản chính bằng tốt nghiệp (trường hợp người có bằng bị mất thì cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc đã được chỉnh sửa), sau đó chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

- Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản gốc);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ (trường hợp nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THPT bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng chứng chỉ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng tốt nghiệp THPT đã được chỉnh sửa (hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT) và quyết định chỉnh sửa.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THPT. Tải về ở đây: mau don de nghi sua bang TN THPT.doc

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quy chế Văn bằng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế Văn bằng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 165
Hôm qua : 338
Tháng 12 : 2.625
Năm 2022 : 298.768