Đơn xin cấp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

 

Tải về tại đây: Mau don xin cap ban sao bang TN.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập tự do Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Kính gửi: - Trung tâm hanh chinh công tỉnh Hà Tĩnh

 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

 

                                    

Tên tôi là……………………………………….………Giới tính :…………………………

 

Ngày sinh:………………………………………………………………..………………........

 

Nơi sinh:………………………………………………………………….……………..….

.

Thường trú…………………………………………………………………….…………….

 

 

Số CMND…………………do công an ....................................cấp  ngày      /      /       

Đang công tác tại………………………………………………….……………………....…

…………………………………………………………….…………………………..........

 

Là học sinh trường THPT ………………............................... Khoá:……..............................

Đã trúng tuyển kỳ thi Tốt nghiệp THPT  ngày…….tháng……. năm…………….....……....

[

Tại Hội đồng thi:………………………………………………………………………………

 

Đã được cấp bằng có số hiệu:………………………………………………..…………….....

 

Lý do xin được cấp bản sao bằng TN THPT ...........................................................................

 

…………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................

Vậy tôi viết đơn này, kính gửi Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xem xét cấp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT cho tôi.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                      

        ……, ngày…..tháng….. năm…..

                                                                                             Người viết đơn 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 158
Hôm qua : 338
Tháng 12 : 2.618
Năm 2022 : 298.761