• Lại Năng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975670700
  • Email:
   lainanghalqc2009@gmail.com
 • Nguyễn Duy Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0983194794
  • Email:
   duyphuochht@gmail.com
 • Bùi Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin học
  • Điện thoại:
   01692549194
 • Phan Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa học
 • Nguyễn Sỹ Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Hóa học
 • Đặng Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa học
 • Vũ Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa học
 • Phan Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa học
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa học
 • Nguyễn Đức Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin học
  • Điện thoại:
   0983801353
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 158
Hôm qua : 338
Tháng 12 : 2.618
Năm 2022 : 298.761