TIN TỨC | PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Bản in
 
Công văn về việc góp ý dự thảo luật hình sự
Tin đăng ngày:25/9/2017 - Xem: 226
 
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                      
      Số: 1528/SGDĐT-GDTrH
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo
Bộ luật Hình sự
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc
       
         Hà Tĩnh, ngày 10 tháng  9  năm 2015
 
                    
           Kính gửi:   
                 - Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                - Giám đốc Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh;
               - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.
 
                    Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-XDVB ngày 5/8/2015 của thường trực HĐND tỉnh về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự; Kế hoạch số 1397/KH-GDĐT ngày 13/8/2015 của Sở GDĐT về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự, Sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1.Thông báo rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị mình Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự của HĐND tỉnh, Sở GDĐT.
2.Tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong đơn vị một cách đầy đủ, bám sát các nội dung trong Kế hoạch số 17/KH-XDVB, và tiến độ thời gian nêu trong Kế hoạch.
3.Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III năm 2015.
4.Thời gian tổ chức lấy ý kiến: các đơn vị tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và tổng hợp, báo cáo trước ngày 24/9/2015 về Sở GDĐT qua phòng GDTrH và hộp thư điện tử: hanghati@gmail.com.
                 Sau thời gian trên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động tiếp tục có ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thì gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện từ: boluatthinhsu@moj.gov.vn.
                  
         Nơi nhận:
           - Như trên;
           - Giám đốc, các Phó Giám đốc;
           - Lưu: VT,GDTrH.                                           
 
 
         
         KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC
                         
                  (Đã kí)
 
             Nguyễn Xuân Trường
 
Phổ biến pháp luật khác:
THPT Hà Huy Tập: Tổ chức ngoại khóa An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai (7/11/2017)
THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (25/9/2017)
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (25/9/2017)
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (25/9/2017)
Công văn về việc góp ý dự thảo luật hình sự (25/9/2017)
Văn bản hợp nhất Luật Thi Đua khen thưởng (25/9/2017)
Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS (25/9/2017)
Luật phòng cháy và chữa cháy (25/9/2017)
THPT HÀ HUY TẬP: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (23/9/2017)
Biển báo cấm, những điều cần lưu ý (23/9/2017)
 
TIN TỨC MỚI NHẤT
Thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018 - 2019
Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2018 2019
Kế hoạch triển khai hồ sơ THPT Quốc gia 2018
Giải đáp thắc mắc vào trường Quân đội năm 2018
Em Hà Thị Nga lớp 11A4 đạt giải nhì Quốc gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức cho học sinh hành trình về các địa chỉ đỏ
Công đoàn trường THPT Hà Huy Tập tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Bộ Giáo dục công bố 8 điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP TỔ CHỨC TRAO QUÀ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
Liên kết Website
 
  Trường THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh
Địa chỉ: Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:  02393.863.096
Website: thpthahuytaphatinh.edu.vn